Pantone CMYK

PantoneCMYK

Pantone CMYK färgkarta hänger inte ihop med traditionella Pantonefärger i Pantone Matching systemet, utan är en CMYK referens för alla som endast arbetar med produktion i 4 färger (CMYK).
Vanligtvis 4-färgs offsettryck, digitaltryck och print som inte riktigt kan uppnå det fullständiga Pantone färgrummet eller designers som har valt att arbeta med CMYK färger i stället för Pantonefärger.

Skillnad mellan Pantone och CMYK – hämtat från printernational.org

Skillnad mellan Pantone och CMYK – hämtat från printernational.org

Den tekniska förklaringen på skillnaden mellan Pantonefärger och CMYK är något teknisk, så den går vi inte på djupet med här.
Men det är viktigt att förstå att det är skillnad mellan Pantonefärger och CMYK färger.
Denna illustration visar skillnaden ganska väl.

Flesta trycksaker trycks i normal offset eller digital offset, vilket innebär att de trycks i CMYK.
Därför är Pantone CMYK färgkarta mycket praktisk och användbar, eftersom du därmed har en färgreferens som visar hur dina CMYK färger kommer att se ut i tryck.
Det kan nämligen vara stor skillnad på hur en CMYK färg ser ut på en skärm, som arbetar i RGB och i tryck.
Dessutom kan skillnaden mellan ytan på en skärm och papper göra det svårt att värdera hur en färg verkar i tryck.
Du får även ett bra sätt att välja och kommunicera ut CMYK färger med denna Pantonefärgkarta.
Allt detta hjälper CMYK färgkartan med.

Pantone CMYK i guiden

Pantone CMYK i guiden

Pantone CMYK färgkarta innehåller 2868 CMYK färger, kronologiskt ordnade för en snabb övergång mellan färger.
Denna färgkarta är ett idealiskt sätt att visualisera, kommunicera och kontrollera färger för logotyper, bakgrunder och andra grafiska element.

Pantone CMYK färgkartor saluförs endast som set, där du får en färgkarta till både Coated (bestruket) och uncoated (obestruket) papper.

Detta följer med Pantone CMYK färgkarta:

  • 2868 olika CMYK färger.
  • CMYK värden för varje färg.
  • Med alla Pantonefärgkartor får du gratis tillgång till den digitala Pantone Color Managern, vilken används till designprogram, som t.ex. Adobe.
  • Index som gör att du snabbt kan hitta rätt sida i Pantonefärgkartan.
  • ColorChecker Lighting Indicator som används för att kontrollera om du ser färgerna under korrekt D50 ljus. Finns på färgkartans baksida.
  • ColorChecker Primer för lätt färgkorrigering av digitala bilder

Se överst till höger en översikt över var Pantone CMYK färgkarta kan köpas.