Pantone Lighting Indicator

När man skall värdera och kontrollera färger, spelar de ljusförhållanden man ser färgen under en kritisk roll.
Man säger därför alltid att man skall värdera Pantonefärger under D50 ljus, som ju är en grafisk industristandard.
Tyvärr är det många som inte gör det ordentligt eller vet om de står under rätta ljusförhållande.

PANTONE-Lighting-IndicatorDärför har Pantone nu släppt en ny produkt som heter Pantone Lighting Indicator.
Det är små klistermärken som kan visa om du ser färgerna under korrekta ljusförhållanden.
Som det kan ses här till höger, det är 2 fält på klistermärket.
Om du ser det under korrekt D50 ljusförhållande, ser du samma färg, som det illustreras på det vänstra klistermärket.
Om du inte arbetar under optimala ljusförhållanden, kommer du att se en nyansskillnad på klistermärket och då vet du att du borde värdera dina färger i en ljuslåda med D50 ljus.

Meningen med märken är att de skall sättas på t.ex. provtryck och design innan produktion, så att man har säkerhet för att man värderar färgerna korrekt och på det sättet inte fattar kostsamma beslut på felaktiga grunder.