Pantone Metallic

Pantone Metallics - GG1507

Pantone Metallic färgkarta är den ena delen av Pantones metallfärger, vilka delades upp i 2 Pantonefärgkartor som heter Pantone Metallic och Pantone Premium Metallics.

Pantone Metallic i färgkartan

Pantone Metallic i färgkartan

Denna Pantone Metallic färgkarta är den första delen – även kallad det gamla systemet och innehåller 301 metallic Pantonefärger.
Serien i denna färgkarta kännetecknas genom att alla färger har ett 8000 nummer och därför kallar man också färgkartan för 8000-serien.
Färgerna är det man kallar, rena Pantonefärger, vilket gör att de inte kommer att kunna tryckas optimalt i normalt 4-färgstryck, som kräver spotfärger.

Pantone Metallic fås som den vanliga Pantonefärgkartan och som Chipsbok liksom Pantone formula guiden.
Denna Pantonefärgkarta fås endast som en coated version, den är med andra ord tryckt på bestruket papper.
Det samma gäller Chipsböckerna.

Själva Metallic Pantonefärgkartan är uppbyggd som den vanliga Pantone formula Guide, vilket gör att du får anvisningar om hur den specifika färgen skall blandas utifrån Pantones grundfärger.

Pantone Metallic färgkarta kan användas av både grafiker, designers och tryckare för att blanda tryckfärger eller vid kontroll av trycksaker. 

Detta följer med Pantone Metallic färgkarta:

  • 301 Pantone metallfärger tryckta på bestruket papper.
  • Med alla Pantonefärgkartor får du gratis tillgång till den digitala Pantone Color Managern, vilken används till olika designprogram som t.ex. Adobe.
  • Information och blandningsförhållanden utifrån Pantones grundfärger.
  • Index som gör att du snabbt kan hitta rätt sida i Pantonefärgkartan.
  • ColorChecker Lighting Indicator som används för att kontrollera om du ser färgerna under korrekt D50 ljus. Finns på färgkartans baksida.

Se överst till höger en översikt över var Pantone Metallic kan köpas.