Pantone Pastel & Neon

Pantone Pastel & Neon

Pantone Pastel & Neon färgkarta kom som en reaktion från Pantone på en stigande efterfråga på Pantonefärger i pastell- och neonnyanser.

Pantone lanserade 154 pastellfärger och 56 neonfärger.
Färgerna är det man kallar, rena Pantonefärger, vilket gör att det normalt inte kan tryckas optimalt i vanligt 4-färgstryck.

Pantone Pastel & Neon med blandingsforhold

Pantone Pastel & Neon med blandingsforhold

Pantone Pastel & Neon fås som den traditionella Pantonefärgkartan och som Chipsbok liksom Pantone formula guide.
I den första halvan av Pantonfärgkartan hittar du färgerna tryckta på bestruket papper (Coated) och i den andra halvan på obestruket (Uncoated).
Det samma gäller också för Chipsböckerna, som ju är små klistermärken man vanligtvis använder för att sätta på sitt provtryck och därmed får man en fysiskt mätbar referens under tryckprocessen.

Med Pantone Pastel & Neon färgkarta är du redo för dina kunders efterfrågor på specialfärger.
Den är viktig för både tryckare, prepressare och designers.
Själva Pantonefärgkartan är uppbyggd som vanlig Pantone formula Guide, med andra ord, du får anvisningar om hur den specifika färgen skall blandas utifrån Pantones grundfärger.

Pantone Pastel & Neon färgkarta kan användas av designers och prepressare för visuell kontroll av den tryckta produkten, för att se om färger matchar samt tryckare kan hitta information om hur färgen blandas.

Detta följer med Pantone Pastel & Neon färgkarta:

  • 154 pastellfärger och 56 neonfärger.
  • Med alla Pantonefärgkartor får du gratis tillgång till den digitala Pantone Color Managern, vilken används till designprogram som t.ex. Adobe.
  • Information samt blandningsförhållanden utifrån Pantones grundfärger.
  • Index som gör att du snabbt kan hitta rätt sida i Pantones färgkarta.
  • ColorChecker Lighting Indicator som används för att kontrollera om du ser färgerna under korrekt D50 ljus. Finns på färgkartans baksida.

Se överst till höger en översikt över var Pantone Pastel & Neon kan köpas.