Pantone Premium Metallics

Pantone Premium Metallics

Pantone Premium Metallics färgkarta är den andra delen av Pantones metallfärger, vilka delades upp i 2 Pantonefärgkartor, dels en som heter Pantone Metallics samt den andra under namnet Pantone Premium Metallics.

Pantone Premium Metallics inne i färgkartan

Pantone Premium Metallics inne i färgkartan

Denna Pantone Premium Metallics färgkarta är den senaste och nyaste delen och innehåller 300 bländande metallic Pantonefärger.
Serien i denna Pantonefärgkarta kännetecknas genom att färgerna har ett 10 000 nummer och därför kallar man också färgkartan för just 10 000-serien.
Färgerna är det man kallar, rena Pantonefärger, därför kommer det inte att kunna tryckas optimalt i normalt 4-färgstryck – vilket kräver spotfärger.

Pantone Premium Metallics fås både som en vanlig Pantonfärgkarta och som Chipsbok, liksom Pantone formula guiden.
Denna Pantonefärgkarta fås endast som en coated version, med andra ord är den tryckt på bestruket papper.
Det samma gäller även Chipsböckerna.

Själva Premium Metallics Pantonefärgkarta är uppbyggd som vanlig Pantone formula guide, vilket gör att du får anvisningar om hur den specifika färgen skall blandas utifrån Pantones grundfärger.

Pantone Premium Metallics färgkarta kan användas av både grafiker, designers och tryckare för att blanda tryckfärger eller vid kontroll av trycksaker.

Detta följer med Pantone Premium Metallics färgkarta:

  • 300 bländande Pantone metallicfärger tryckta på bestruket papper.
  • Med alla Pantonefärgkartor får du gratis tillgång till den digitala Pantone Color Managern, vilken används till designprogram som t.ex. Adobe.
  • Information samt blandningsförhållanden utifrån Pantones grundfärger.
  • Index som gör att du snabbt kan hitta rätt sida i Pantones färgkarta.
  • ColorChecker Lighting Indicator som används för att kontrollera om du ser färgerna under korrekt D50 ljus. Finns på färgkartans baksida.

Se överst till höger en översikt över var Pantone Premium Metallics kan köpas.