PantoneLive

Sedan X-Rites uppköp av Pantone har det förekommit små implementeringar av Pantones färgsystem. Nu har de tillsammans släppt en stor “Game Changer”, som på sikt kommer att förändra tryckindustrin markant i förhållande till prepress, kvalitetskontroll och produktionssäkerhet.

Det nya systemet heter PantoneLive.
PantoneLive vänder sig främst till stora tryckerier som arbetar med högkvalitetsproduktion, där deras kunder är det man kallar för stora Brand Owners, som exempelvis Procter & Gamble, Heinz, Carlsberg, Coca Cola o.s.v.

Se video om PantoneLive här.