Välj rätt Pantonefärgkarta

Ibland kan det vara ganska svårt att ta reda på exakt vilka Pantonefärgkartor du har behov och användning för. Denna tabell kan användas för att skapa sig en snabb överblick.
Den ger en “grov” översikt över vilka de olika produkterna vänder sig till och vad man kan använda dem till när du arbetar med Pantones produkter.

Genom att klicka på respektive produktbild, kommer en liten pop-upp ruta upp, innehållande förklaring varför denna produkt är viktig samt hur den kan användas.
Många av produkterna kan även köpas i paket och därmed spara pengar.
I Pantones värld heter det “Value bundles”. Fråga din återförsäljare för mer information.

Grafiska Pantoneprodukter

Tryckare, Print och Prepress Grafiker och webbdesigners Reklambyrå Inköpare
Digital 4-färgs (CMYK) Spotfärger Grafiker Webbdesigner
* ColorBridge
<”div”>

När du arbetar med digitaltrycktekniken, är det viktigt för både dig och dina kunder att du har en Pantonefärgkarta, som kan hjälpa dig med att visa hur en “solid” Pantonfärg kommer att återges när färgen trycks digitalt.
Pantone Color Bridge kan hjälpa dig med just detta.

Color Bridge Pantonefärgkartor fås både som enskilda färgkartor i Coated (Betruket) och Uncoated (Obestruket) eller som ett samlat set.

Produkter

Pantone Color Bridge, CoatedColor Bridge, Coated

Pantone Color Bridge, Uncoated

Color Bridge, Uncoated

Pantone Color Bridge sæt

Color Bridge sæt

* ColorBridge
<”div”>

Pantone Color Bridge kan i 4-färgs offset användas för att se hur bra du kan träffa en specifik Pantone spotfärg i traditionell offset.

När du inte har tillgång till ett extra verk till spotfärger, kan du med Color Bridge visa din kund hur det kommer att se ut och du kan använda den som referens till om du har lyckats pricka in rätt.

Pantonefärgkartor fås både som enskilda färgkartor i Coated (Bestruket) och Uncoated (Obestruket) eller som ett samlat set.

Produkter

Pantone Color Bridge, CoatedColor Bridge, Coated Pantone Color Bridge, Uncoated
Color Bridge, Uncoated
Pantone Color Bridge sæt
Color Bridge sæt
* Formula Guide
<”div”>
Pantone Formula Guide

Pantone Formula Guide

För alla som arbetar med Pantones spotfärger, är Pantone formula guide färgkarta ett måste.
Både för tryckare och prepressare.

Pantonefärgkartan innehåller alla Pantones färger och hur tryckaren skall blanda dem utifrån grundfärger.
För prepressare är den viktig när det skall väljas färger och godkännas provtryck.

Du kan läsa mer om Formula Guide färgkarta här

* ColorBridge
<”div”>

Som grafiker som arbetar med Pantonefärger, är Pantone Color Bridge din högsta prioritet.

I Color Bridge färgkartor kan du både se hur Pantonefärgen ser ut, hur den kommer att se ut när den trycks i CMYK och så får du RGB och HTML värden till digitala grafiska arbeten. Color Bridge färgkartor fås både som enskilda färgkartor i Coated (Bestruket) och Uncoated (Obestruket) eller som ett samlat set.
Produkter

Pantone Color Bridge, Coated
Color Bridge, Coated
Pantone Color Bridge, UncoatedColor Bridge, Uncoated Pantone Color Bridge sætColor Bridge sæt
* ColorBridge
<”div”>

Som webbdesigner som arbetar med Pantonefärger, är Pantone Color Bridge den pantonefärgkarta du skall använda.

I Color Bridge färgkartor får du RGB och HTML värden för alla pantonefärger till digitala grafiska arbeten.

Color Bridge färgkartor fås både som enskilda färgkartor i Coated (Bestruket) och Uncoated (Obestruket) eller som ett samlat set.
Produkter

Pantone Color Bridge, Coated
Color Bridge, Coated
Pantone Color Bridge, Uncoated
Color Bridge, Uncoated
Pantone Color Bridge sæt
Color Bridge sæt
* CMYK
<”div”>

Som reklambyrå kommer arbeten oftast att vara uppdelade i färger med antingen CMYK eller Pantonefärger, och därför är det viktigt att ha dessa färgkartor tillgängliga.

CMYK kan användas för att välja arbeten till en kund så att det arbetas vidare med dem i dina designprogram.

Du kan välja mellan 2868 CMYK färger och är ett måste för alla där outputen skall göras i CMYK.

* CMYK
<”div”>

Inköparens uppgift är lite annorlunda än de andras i och med att det primärt består av kontroll och förmedling av färger under processen.
Du kan välja mellan 2868 CMYK färger och är ett måste för alla där outputen skall göras i CMYK.

Läs mer om Pantone CMYK förgkarta här.

* CMYK
<”div”>
Pantone CMYK

Pantone CMYK

Digitaltryck eller print är den digitala utgåvan av riktig offset. Många arbeten är gjorda i rena CMYK färger och utan några riktiga Pantone spotfärger.

Pantone CMYK färgkarta består av 2868 CMYK färger och är ett måste för alla som arbetar med digital printteknik och digitala tryckmaskiner, som gör saker i CMYK.

* CMYK
<”div”>
Pantone CMYK

Pantone CMYK

Huvudparten av traditionellt offsettryck är CMYK, och därför är det viktigt att du har en färgkarta som visar alla färger i CMYK färgrummet och det hjälper Pantone CMYK färgkarta med.

Pantone CMYK färgkarta består av 2868 CMYK färger och är ett måste för alla som arbetar med CMYK färger.

Läs mer här

* CMYK
<”div”>
Pantone CMYK

Pantone CMYK

Även om du kan arbeta med exakta spotfärger, så består många arbeten av både CMYK och spotfärger.
Därför är det viktigt att du också har en uppdaterad CMYK pantonefärgkarta.

Pantone CMYK färgkarta består av 2868 CMYK färger.

Läs mer här

* CMYK
<”div”>
Pantone CMYK

Pantone CMYK

Som grafiker kommer en stor del av dina arbetsuppgifter att bestå av jobb som uteslutande är med CMYK färger och här är det viktigt att du har en guide för både eget bruk i dina designprogram och för att välja färgerna tillsammans med kunden.

Du kan välja mellan 2868 CMYK färger.

 CMYK
<”div”>
Som webbdesigner är CMYK färgkarta inte en nödvändighet. De flesta arbeten kan klaras av genom att använda det digitala Pantonebiblioteket, men har du en kund som skall välja färger till t.ex. webbdesign, kan färgkartan vara användbar.
* ColorBridge
<”div”>

Color Bridge färgkartor är viktiga för alla reklambyråer eftersom den visar alla Pantonefärger som solid och CMYK plus att du får digitala RBG och HTML värden.
Vanligtvis väljer reklambyråer det samlade Color Bridge setet, eftersom du då kan se färgerna på både bestruket och obestruket papper.

Produkter

Pantone Color Bridge, Coated
Color Bridge, Coated
Pantone Color Bridge, Uncoated
Color Bridge, Uncoated
Pantone Color Bridge sæt
Color Bridge sæt
* ColorBridge
<”div”>

Som inköpare kan Color Bridge Pantonefärgkartor användas vid kontroll av hur en Pantonefärg återges i ett arbete som är gjort i CMYK och du kan även förutsäga problem som skulle kunna uppstå om uppgiften görs i CMYK när du har valt en Pantonefärg.
Det handlar om vidden om vad som händer när du t.ex. beställer ett tryckjobb utomlands.

Läs mer här.

Produkter

Pantone Color Bridge, Coated
Color Bridge, Coated
Pantone Color Bridge, Uncoated
Color Bridge, Uncoated
Pantone Color Bridge sæt
Color Bridge sæt
Kalibreringsutrustning
<”div”>

När du arbetar med digitaltryck är det viktigt att du arbetar med ett kalibrerat arbetsflöde.
Kalibrering av ditt arbetsflöde kan bestå av en lätt skärmkalibrering eller en full kalibrering av både skärm och skrivare eller digital tryckmaskin.
Investering i utrustning kan därför vara billig eller det kan finnas behov av en fotospektrometer, som kan göra ICC profiler till hela ditt arbetsflöde.

Produkter

X-Rite ColorMunki Display<ColorMunki Display

X-Rite i1Display Pro

i1Display Pro

X-Rite i1Publish Pro 2

i1Publish Pro 2

Pastel & Metal
<”div”>

I Pantones effektfärger, som de kallas, får du både en rad pastell- och neonfärger, samt 2 färgkartor med metallfärger.

Dessa 3 olika Pantonefärgkartor är uppbyggda på samma sätt som den kända Formula Guide.

Dessa nya effektfärger blir mer och mer populära, så i dag borde de som trycker och i prepressen vara en fast del av ditt set av Pantonefärger.

Produkter

Pantone Pastel & Neon
Pastel & Neon
Pantone Metallics
Metallics
Pantone Premium Metallics
Premium Metallics
* Pastel & Metal
<”div”>

Som vanlig grafiker har du inte användning av Pantones effektfärger med Pastell-, Neon- och metallfärgkartor, men får du en kund som vill arbeta med dessa färger är det bra att känna till dem och kunna visa dem för kunden.

Om kunden känner till det specifika Pantonenumret till att börja med, kan du nöja dig med att arbeta med det digitala Pantone biblioteket, som följer med om du har köpt en Pantonefärgkarta.

Så som grafiker kan du använda din licens från din Pantone Color Bridge färgkarta.

Produkter

Pantone Pastel & Neon
Pastel & Neon
Pantone Metallics
Metallics
Pantone Premium Metallics
Premium Metallics
Kalibreringsutrustning
<”div”>

Liksom en grafiker, är en kalibrerad skärm viktig, så att du vet att du ser och arbetar med korrekta färger.

Då webbdesign 100 % är digital, skall du bara använda utrustning för skärmkalibrering.

I de flesta fallen kommer en ColorMunki Display att vara nog, men vill du ta ett extra steg och få extra möjligheter, då är i1Display Pro att föredra.
Produkter

X-Rite ColorMunki Display<
ColorMunki Display
X-Rite i1Display Pro
i1Display Pro
Pastel & Metal
<”div”>

Pantones pastell-, neon- och metallfärger har blivit mer och mer populära under senare åren och därför skall man som reklambyrå ha dem i sitt set av Pantonefärgkartor.

Det är viktigt att veta att dessa färger endast kan produceras som spotfärger, och de kommer inte att kunna produceras ordentligt i traditionell CMYK produktion.
Produkter

Pantone Pastel & Neon
Pastel & Neon
Pantone Metallics
Metallics
Pantone Premium Metallics
Premium Metallics
Pastel & Metal
<”div”>

Som inköpare kan Pastel & Neon och metallic färgkartor användas vid kontroll av t.ex. ett provtryck där du får dina arbeten tryckta.

Du kan läsa mer om respektive färgkarta här.
Produkter

Pantone Pastel & Neon
Pastel & Neon
Pantone Metallics
Metallics
Pantone Premium Metallics
Premium Metallics
   Kalibreringsutrustning
<”div”>

Som grafiker är kalibrering av din utrustning eller arbetsflöde som det kallas, mycket viktigt, för att försäkra dig att du har full kontroll över dina färger så att du tryggt kan lämna dina arbeten till dina kunder.

Det är dock stor skillnad på vilken utrustning du behöver kalibrera, men grundstenen är en bra skärm med stort färgrum och paneler.

Skärmar för grafiskt bruk från Eizo ColorEdge och NEC Spectraview är att föredra. Om du uteslutande arbetar med ett digitalt arbetsflöde, där du inte gör provtryck till dina kunder, skall du bara använda en skärmkalibrator så som ColorMunki Display eller i1Display Pro.

Om du även levererar provtryck till dina kunder, skall du ha kalibrerat från skärm till skrivare, och här skall du välja mellan ColorMunki Desing och i1Publish Pro.

Vilken lösning man väljer beror på din kundtyp och dina krav.

i1Display Pro och i1Publish Pro är 100 % professionella lösningar.
Produkter

X-Rite ColorMunki Display<
ColorMunki Display
X-Rite i1Display Pro
i1Display Pro
ColorMunki Design
ColorMunki Design
X-Rite i1Publish Pro 2
i1Publish Pro 2
Kalibreringsutrustning
<”div”>

Beroende på om du arbetar uteslutande digitalt eller om du även skriver ut provtryck till dina kunder, är utrustningspaketet lite olika för reklambyråer.
Helt basalt, skall alla skärmar på byrån vara kalibrerade och här kan 1Display Pro användas.

Gör du även provtryck, då används en i1Publish Pro 2 till kalibrering .
För att hitta inspiration till färgval med kunden, då kan Pantone Capsure det givna valet.

Produkter

X-Rite i1Display Pro
i1Display Pro
Pantone Capsure
Pantone Capsure
X-Rite i1Publish Pro 2
i1Publish Pro 2

Textila Pantoneprodukter

När du skall välja mellan olika produkter i textilserien, är det lite enklare att välja.
Det som gör det lättare inom textilserien är, att oavsett vilken produkt du väljer, är det exakt samma 2100 färger med samma data du får välja emellan.
Skillnaden på de olika produkterna är endast vilket material de är återgivna på.
Antingen får du färgen tryckt på papper som skall ses som en guide eller får du riktiga bomullsprover.

När du skall välja vilken produkt du skall använda, skall du ställa dig själv en viktig fråga.

- Arbetar du med bomull eller andra textila produkter?


Om ja, då skall du välja TCX produkter.

Om nej, då skall du välja TPX produkter.

TPX produkter (Papir) TCX produkter (Bomuld) Udstyr
ColorguidePantone Color Guide Cotton-passportPantone Cotton Passport ColorMunki DesignColormunki Design
ColorspecifierPantone Color Specifier Pantone Cotton PlannerPantone Cotton Planner Pantone CapsurePantone Capsure